ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1937

ΕΜΒΛΗΜΑ : ΑΣΤΕΡΙ —ΧΡΩΜΑ :ΜΠΛΕ ΓΗΠΕΔΟ :: Δ ΒΑΖΟΥΚΗΣ (ΤΕΜΕΝΗΣ)
ΓΗΠςΔΟ